Lang Leve...!

Schrijven van je autobiografie

De Volksuniversiteit en docent Mieke Elfers hebben hun workshop autobiografisch schrijven aangepast op de corona-omstandigheden. Ze boden telefonisch begeleiding. Toch bleek het met deze aanpassing niet vanzelfsprekend dat hier ook animo voor was.

De volgende Lang Leve…! manifestatie word er meer aandacht besteedt aan het betrekken van ouderen om deel te nemen.

OVER DE WORKSHOP

In deze workshop gaan we schrijven over aspecten van het eigen leven. Over gebeurtenissen, invloeden en personen. We gaan deze gebeurtenissen wortelen in de huidige setting waar je woont in Den Bosch Zuid èn in het landschap van je jeugd.

Vervolgens gaan we de schrijfopdracht uitbreiden.

Per mail of post stuur je de tekst op naar docent Mieke Elfers.
Via de telefoon wordt deze vervolgens besproken.

De workshop reikt bruikbare manieren aan om het vele autobiografische materiaal te ordenen. Schrijfopdrachten staan in dienst van de ontdekkingstocht naar de eigen levensgeschiedenis. Er is geen vooropleiding vereist. Wel moet men kunnen reflecteren op zichzelf en het eigen leven.

Meer info: www.vudenbosch.nl