Lang Leve...!

buurtDE(N)KSELS

Kunstenaars Marianne van Heeswijk en Birgitta Hermans zochten met de vrijwilligersgroep achter Tapijt voor Vrede naar een communicatievorm die past bij de anderhalvemetersamenleving.

“We hebben bij 80 deuren aangebeld in een flatcomplex op Zuid. Onze vrijwilligers gaven een stift en een deksel en vroegen om te associëren op het lied van Ramses Shaffy: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder…’ Gedachten zijn op de deksels geschreven. Daarna nodigden we iedereen uit om het deksel als een frisbee van het balkon naar ons toe te gooien.” Het lied werd live gezongen en met de deksels is een hart gelegd plus de tekst van het lied.

“Een bewoner vroeg wie wilde meedoen in de huurdersvereniging. Iemand gaf aan graag meer bezoek van buurtbewoners te krijgen.” Van foto’s van de deksels worden placemats gemaakt. Deze worden teruggebracht naar de 80 adressen. “De deksels groeien zo uit tot een communicatiemiddel tussen de bewoners. En: een Armeens gezin wil koken en dansen op het veld tussen de huizen. De voorzitter van de bewonersvereniging gaat nu subsidie aanvragen voor een eerste wijkfeest.”

Zie hier artikel op DTV nieuws voor een impressie van de actie.

OVER buurtDE(N)KSELS

Het project buurtDE(N)KSELS gaat op een interactieve manier de dialoog aan met flatbewoners. Vanuit het hart willen ze tot gezamenlijke bewustwording komen over onze menselijke waardigheid in deze crisistijd. Vanuit het gevoel én in onderlinge betrokkenheid met de buren.

De bekende tekst van Ramses Shaffy vormt de basis van het project:
ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK en BEWONDER.

📸 Andaleeb Khaliffa