Lang Leve...!

Expertmeeting

De resultaten van de expertmeeting zijn verwerkt in de programma onderdelen in deze website. Hieronder een korte samenvatting.


DIT GING GOED

De aandacht en snelheid van organiseren van de manifestatie ging fantastisch. Vanuit de actie is programma gebouwd, zonder al te veel te praten vooraf. Door de combinatie van kunst en cultuur in samenwerking met bewoners ontstaat een laagdrempelige en niet-probleemgestuurde focus, waarin verschillende generaties bij elkaar komen. Door het programmeren in publieke ruimte rondom flats zijn veel thuiszittende ouderen bereikt, zonder de nadruk op ouderen als doelgroep. De focus lag op contact en het vormen van nieuwe gemeenschappen. Tegelijk was de kwaliteit en diversiteit door de inzet van diverse professionele kunstenaars hoog. Dit zorgde er o.a. voor dat voor het eerst een wijkproject op de voorpagina van het Brabants Dagblad aandacht kreeg.

DIT KAN BETER

De manifestatie was een programma in wording. Bij de volgende is het belangrijk een langer voortraject in te gaan, bijtijds te plannen en programma af te hebben. Ook communicatie blijft huiswerk: PR via partners bleef achter, wat wel nodig is om breed impact te maken. Niet alle partners zijn huis aan huis gegaan, de meesten hebben hun manifestatie-activiteit niet meegenomen in nieuwsbrief, op website of social media. De werkgroep Informatievoorziening en Communicatie had hierin een rol kunnen spelen. Het blijkt echter nog lastig om een vorm te vinden waarin werkgroepen kunnen werken met de actie-agenda. Ook is soms extra financiële ondersteuning nodig om überhaupt slagkracht voor o.a. PR te kunnen maken. Het ontbreken van de grote culturele instellingen in de manifestatie is een gemis. Veel ouderen zijn nog niet in staat om digitaal te werken, daardoor bereik je sommigen niet. Daar moet aan gewerkt worden.


OVER DE EXPERTMEETING

Bijeenkomst voor organisatoren en geïnteresseerden op 2 juli, 09:00 - 12.00. Bibliotheken, theaters, musea en buurthuizen gaan voorzichtig open. Maar mensen zijn voorzichtig, de angst om besmet te worden is voelbaar. Regels veranderen om de zoveel tijd. Ouderen zijn niet altijd even bekend met digitaal contact. Hoe kunnen we samenwerken? Hoe krijgt betrokkenheid vorm? Hoe kan programma uitdagen om deel te nemen en tegelijk een veilig gevoel geven?

Programma
9.00 Welkom door wethouder Mike van der Geld
9.05 Academie voor Beeldvorming. Terugblik en vooruitblik door Klaas Burger
9.20 Korte ronde langs partners Lang Leve…! die verantwoordelijkheid namen voor programma.
- Naam, organisatie, rol in netwerk tot nu toe
- Was er inzet vanuit jouw organisatie in Zuid
- Hoe ga je verder in de samenwerking
- Noem 1 kans voor de toekomst van Lang Leve ….!
9.50 Afronding i.s.m. wethouder Mike van der Geld.
10.00 Vertrek wethouder. Korte pauze.
10.15 Klaagmuur en Succestuin. Wat ging goed en wat kan er beter.
10.30 Werkgroepen.
- Hoe heb je ouderen en bewoners in je programmering betrokken?
- Hoe zie je winst op eenzaamheidspreventie en cultuurparticipatie?
- Hoe is de verhouding tussen ‘door ouderen’ en ‘voor ouderen’?
- Wat ga je anders doen door de oefening Lang Leve…! op Zuid?
11.30 Terugkoppeling werkgroepen en koppeling actieagenda Lang Leve…!
Wat betekent dit voor de volgende manifestatie?
11.50 Afsluiting
12.00 Einde📸 Sas Schilten