Lang Leve...!

Dansvisites 2.0

Dansnest bracht 24 keer een Dansvisite naar 8 plekken. Plekken werden uitgekozen in samenwerking met wijkwerkers van Farent. Hiermee bereikte Dansnest 160 mensen.

‘Grasveldjes tussen portiekflats bleken een ideale ruimte voor dans en contact met de omwonenden.’ Voor sommigen was de Dansvisite een eerste aanleiding om weer het huis uit te komen en een praatje te maken met de buren. ‘Waar je voor regulier programma en cultuurparticipatie vaak naar buurthuizen moet, hebben we vorig jaar in het actieonderzoek Lang Leve…! met de Dansvisite laten zien dat je ook binnenshuis met mensen samen kunt werken. Nu hebben we daar de publieke ruimte tussen flats aan toegevoegd. Hierdoor vind je ook mensen die niet opendoen als er wordt aangebeld.’

Het artikel in het Brabants Dagblad hielp de dansers daarin een handje. ‘Mensen herkenden ons omdat ze dat in de krant hadden gelezen.’

Een les voor de volgende keer: ‘Je hebt een communitymaker nodig om mensen aan te spreken. Voor de overdracht is de aanwezigheid van de wijkwerker belangrijk. Zo kunnen we de domeinoverstijgende samenwerking nog waardevoller maken.’

Zie hieronder de korte film van de Dansvisite 2.0 in Zuid door Jesse Bom.

OVER DANSVISITIES 2.0

Dansnest duikt op in de stad; dwars door straten, bij speciale gebouwen, op pleinen of op braakliggend terrein. Elke voorstelling laat een nieuwe doelgroep meekijken, of dat nu van achter de vitrage is of verspreid op een plein.

In het kader van Lang Leve..! onderzoekt Dansnest i.s.m. Academie voor Beeldvorming het belang van ‘aanraking’ bij ouderen. Rechtstreeks lijfelijk contact maken is met de Covid19-maatregelen onmogelijk geworden. Desondanks maakt Dansnest een danservaring mogelijk in de publieke ruimte en met de interactie van bewoners. Met inachtneming van de 1,5 meter-regel.

Makers-duo Nana van Moergestel en Neel Brans gaan samen met 3 professionele dansers, wijkwerkers en een aantal zelfstandig wonende ouderen aan de slag in een open werkproces. Door praten, afstemming en improvisatie ontstaan 5 performances bij diverse flats en appartementen waarbij ‘fysieke afstemming’ tussen bewoner en danser centraal staan.📸 Sas Schilten