Lang Leve...!

Thuis in de Toekomst – hoe willen ouderen wonen?

Het Bosch Architectuur Initiatief en de Academie voor Beeldvorming organiseerden op vrijdag 30 oktober een besloten online discussiebijeenkomst over het thema ‘Thuis in de Toekomst – hoe willen ouderen wonen?’. Van de bijeenkomst is een verslag verschenen, zie hieronder.

Vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, gemeente, woningbouwverenigingen en architecten gaven tijdens de bijeenkomst een korte pitch over hun wensen, inspiratie en ervaringen, waarna een open gesprek werd gevoerd over wonen in de toekomst voor ouderen in Den Bosch.

Gasten waren o.a. Nel Willekens (Wakkere ouderen), Erhan Önder (architect, Ena Architecten), Femke Feenstra (architect, Gortemaker Algra Feenstra), Pieter Graaff (architect, Buro Open Kaart) en Yvonne de Lege (CPO Droomhuis).

Uitgangspunten voor de discussie:

‘Hoe zorgen we dat de ambities van de woonvisie verenigd worden met de wensen van (groepen) ouderen, om zo te komen tot betaalbare passende woningen voor alle ouderen: arm en rijk, allochtoon en autochtoon?’

‘Op papier lijken we allemaal dezelfde ambitie te hebben; hoe komt het dan dat er nog steeds te weinig initiatieven opgestart worden?’

‘Hoe komt het dat de bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen, niet succesvol zijn?’

Lees hier het verslag en beluister de integrale bijeenkomst: www.baiweb.nl/online-discussiebijeenkomst-thuis-in-de-toekomst-hoe-willen-ouderen-wonenWaar: Online
Organisatie: Bosch Architectuur Initiatief en Academie voor Beeldvorming
Aanmelden: besloten bijeenkomst
Meer info: www.baiweb.nl

Foto: John van Hamond