Lang Leve...!

Expertmeeting

De conclusies uit de expertmeeting zijn verwerkt in de programma-onderdelen in deze website. Hieronder een korte samenvatting.

Farent was nauw betrokken bij de uitvoer van het Lang Leve…! programma. Dit was heel waardevol, zowel in het contact met bewoners als met het maken van de menukaart. Toch constateren we een discrepantie tussen het stedelijke, voornamelijk professionele netwerk en het netwerk in de wijken.

Het Lang Leve…! netwerk is voornamelijk wit en hoogopgeleid. We redeneren te weinig vanuit de bewoner, meer vanuit onze eigen activiteiten en professionele agenda. Hier ligt huiswerk, hoe bewaak je dat hier wel verantwoordelijkheid op wordt genomen? Hoe zorg je voor duurzame contacten? Dat je als netwerk ook aanwezig kan blijven? Daarvoor moeten we slim omgaan met de tempoverschillen tussen bewoners, makers en andere professionals.

Mobiliteit gaat eigenlijk over toegankelijkheid van het programma. Dan gaat het ook over digitale vaardigheid. Niet alleen, ‘hoe kom ik van A naar B?’ maar ook, ‘hoe komt B naar A?’ We moeten zorgen dat er een wederkerige relatie tussen A en B ontstaat. De Verkadefabriek hoeft niet per se naar de moskee of de moskee naar de Verkadefabriek. Waarom wordt een film niet op beide plekken vertoont?

We zijn zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk geweest. Thuis of op centrale plekken. Bijvoorbeeld met de raamgedichten, raamspelletjes en TAS. Maar ook met de fototentoonstelling bij de ondernemers.

Hoe kunnen we bewoners betrekken, invloed en macht geven en Lang Leve…! toegankelijk maken op een passende manier? Hoe spreken we welk netwerk aan? Deze vragen hangen nauw samen met communicatie en informatievoorziening, maar richt zich ook op het organiserend vermogen van werkenden tegenover niet-(meer)-werkenden. We willen niet meer denken in doelgroep, maar ons verhouden tot het proces van ouder worden. Dat geeft ook ruimte om in te spelen op verschillende culturele leefwerelden en interesse.

Ideeën als Cultifest in West of een wijkjury zijn waardevol om ervoor te zorgen dat we kunnen oefenen met het betrekken van bewoners en het inspelen op de actualiteit. Maar om de lessen Lang Leve…! duurzaam te maken moet het onderhouden van het netwerk onderdeel worden van de reguliere fte’s in plaats van een projectbegroting. Hoe kan je het netwerk niet dichttimmeren met mensen die betaald worden maar open houden op een niet-institutionele manier?

De Academie voor Beeldvorming draagt het actieonderzoek en Lang Leve…! netwerk over aan Farent en Huis73 als kartrekkers. In december en januari worden er afspraken gemaakt over het vervolg van Lang Leve…! in Den Bosch in 2021.

OVER DE EXPERTMEETING

We zitten middenin een tweede coronagolf. Mensen zijn voorzichtig, de angst om besmet te worden is voelbaar. Regels veranderen om de zoveel tijd. Ouderen zijn niet altijd even bekend met digitaal contact. Hoe kunnen we samenwerken? Hoe krijgt betrokkenheid vorm? Hoe kan programma uitdagen om deel te nemen en tegelijk een veilig gevoel geven?

Deze expertmeeting is een bijeenkomst voor organisatoren en geïnteresseerden. Samen met Huib van Olden (wethouder ‘s-Hertogenbosch, o.a. van eenzaamheid) kijken we terug op het Lang Leve…! programma in West en de lessen die we leerden of nog moeten oppakken.

Wanneer: 24 november 2020, 09:00 - 12:30u
Waar: bij HUIS73
Organisatie: Academie voor Beeldvorming, Farent, HUIS73 en Gemeente ‘s-Hertogenbosch📸 Sas Schilten